Heel Plus : Shoe Accessories Wholesale

HEELPLUS เราผลิตและออกแบบสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเท้า เป็นผู้นำเข้าและส่งออกรายแรกที่จัดจำหน่ายแผ่นอุปกรณ์เสริมเท้าแบบครบวงจรแห่งแรกในไทย โดยเรามุ่งมั่นที่จะส่งต่อสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า เราเล็งเห็นถึงความจำเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านสุขภาพเท้า ซึ่งมีพันธมิตรเป็นร้านค้าผู้จำหน่ายรองเท้าทั่วประเทศ และช่วยให้ร้านค้าดังกล่าวมียอดขายเพิ่มขึ้นในอีกช่องทางหนึ่ง

 แผ่นเจลกันกัด Heel Grips

 
8700007-3PBKFS 8700007-3PCMFS 8700007-3PGYFS
แผ่นเจลกันกัด แผ่นกันรองเท้าหลวม แผ่นกันกัด

SKU No.

8700007-1080

Name

แผ่นกันกัด แผ่นกันหลวม 2D

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

20 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

120/10

 

 

 


 แผ่นเจลกันกัด Heel Grips

Heel grips
8700015-2PBKFS
8700015-2PCRFS
แผ่นเจลกันกัด แผ่นเจลติดรองเท้า Gel Heel Grips

SKU No.

8700015-2100

Name

แผ่นเจลกันกัด กันหลวม

Heel Silicone Grips

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

40 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

240/20

 

 

 แผ่นเจลกันกัด Heel Grips

แผ่นกันกัด 4D แผ่นกันรองเท้าหลวม
8700018-3SBKFS
แผ่นกันกัด 4D by HEELPLUS

SKU No.

8700018-2100

Name

แผ่นกันกัด แผ่นกันหลวม 4D

Heel Silicone Grips

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

40 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

240/20

 

 

 แผ่นเจลกันกัด Y-Shaped Heel Grips

8700004-1PCRFS
แผ่นเจลกันกัด แผ่นกันหลวม HEELPLUS

SKU No.

8700004-2400

Name

แผ่นเจลกันกัด

Heel Silicone Grips

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

50 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

300/25

 

 แผ่นเจลกันกัด Y-Shaped Heel Grips

8700008-1PCRFS

SKU No.

8700008-2700

Name

แผ่นเจลพยุงอุ้งเท้า(มีกาว) Size S

Silicone Arch Support

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

50 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

300/25

 

 

 แผ่นเจลกันกัด Y-Shaped Heel Grips

8700004-1PCRFS

SKU No.

8700005-3300

Name

แผ่นเจลพยุงอุ้งเท้า(มีกาว) Size L

Silicone Arch Support

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

60 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

360/30

 

 

Forefoot Insole  แผ่นรองฝ่าเท้าครึ่งแผ่น

แผ่นเจลรองจมูกเท้า กันลื่น กันหลวม เสริมด้านหน้า - Forefoot Transparent Insole half-pad non-slip Silicone Pads
แผ่นเจลรองจมูกเท้า กันลื่น กันหลวม เสริมด้านหน้า - Forefoot Transparent Insole half-pad non-slip Silicone Pads
แผ่นเจลรองจมูกเท้า กันลื่น กันหลวม เสริมด้านหน้า - Forefoot Transparent Insole half-pad non-slip Silicone Pads

SKU No.

8700013-2100

Name

Forefoot Insole

แผ่นรองฝ่าเท้าครึ่งแผ่น (ไม่มีกาว)

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

40 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

240/20

 

 

 

Forefoot Insole แผ่นรองฝ่าเท้าครึ่งแผ่น


แผ่นเจลรองจมูกเท้า กันลื่น กันหลวม เสริมด้านหน้า - Forefoot Transparent Insole half-pad non-slip Silicone Pads แผ่นเจลรองจมูกเท้า กันลื่น กันหลวม เสริมด้านหน้า - Forefoot Transparent Insole half-pad non-slip Silicone Pads แผ่นเจลรองจมูกเท้า กันลื่น กันหลวม เสริมด้านหน้า - Forefoot Transparent Insole half-pad non-slip Silicone Pads
8700011-1PCRFS 8700011-1PCRFS 8700011-1PCRFS
แผ่นเจลรองฝ่าเท้า แบบครึ่งแผ่น HEELPLUS

SKU No.

8700011-3900

Name

Forefoot Gel Insole

แผ่นรองฝ่าเท้าครึ่งแผ่น

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

75 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

450/37.5

 

 

Forefoot Insole แผ่นรองฝ่าเท้าครึ่งแผ่น

แผ่นเจลรองจมูกเท้า กันลื่น กันหลวม เสริมด้านหน้า - Forefoot Transparent Insole half-pad non-slip Silicone Pads แผ่นเจลรองจมูกเท้า กันลื่น กันหลวม เสริมด้านหน้า - Forefoot Transparent Insole half-pad non-slip Silicone Pads
8700002-1PCRFS
HEEL PLUS แผ่นเจลรองเท้า

SKU No.

8700002-2700

Name

Forefoot Gel Insole

แผ่นรองฝ่าเท้าครึ่งแผ่น (ไม่มีกาว)

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

50 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

300/25

 


Heel Cups แผ่นรองส้นเท้า


แผ่นเจลเสริมพื้นส้นเท้า 2 ชั้น - Silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads แผ่นเจลเสริมพื้นส้นเท้า 2 ชั้น - Silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads
8700012-1PBKFS
แผ่นเจลเสริมพื้นส้นเท้า 2 ชั้น - Silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads

SKU No.

8700012-6600

Name

Heel Cups

แผ่นรองส้นเท้า

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

120 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

720/60

 

Heel Cups แผ่นรองส้นเท้า


แผ่นเจลรองฝ่าเท้าตัว T - New silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads แผ่นเจลรองฝ่าเท้าตัว T - New silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads แผ่นเจลรองฝ่าเท้าตัว T - New silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads
8700014-1PCRFS 8700014-1PCRFS 8700014-1PCRFS

SKU No.

8700014-4200

Name

T-shaped Heel Grips 

แผ่นกันหลวม + รองส้นเท้า 2 in 1 

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

80 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

480/40

 

Heel Cups แผ่นรองส้นเท้า

แผ่นเจลรองฝ่าเท้า เสริมพื้นรองเท้าแบบเสริมอุ้งเท้า - New silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads
8700010-1PCRFS

SKU No.

8700010-3300

Name

Heel Cups

แผ่นรองส้นเท้า

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

60 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

360/30

 

Insole & Cushion แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น

แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบมีกาว - Thick silicone transparent support anti-pain Insole Arch Pads
แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบมีกาว - Thick silicone transparent support anti-pain Insole Arch Pads
8700016-1PCRFS
แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบมีกาว - Thick silicone transparent support anti-pain Insole Arch Pads

SKU No.

8700016-6600

Name

 Insole & Cushion

แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

120 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

720/60

 

 

Insole & Cushion แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น

แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบเสริมอุ้งเท้า - New silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบเสริมอุ้งเท้า - New silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบเสริมอุ้งเท้า - New silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads
8700009-1PBGFS 8700009-1PBGFS 8700009-1PBGFS
New silicone transparent with Extra support anti-pain Insole Arch Pads

SKU No.

8700009-7800

Name

Insole & Cushion

แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น 4D

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

150 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

900/75

 

 

 

Insole & Cushion แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น

แผ่นเจลเพื่อสุขภาพ สำหรับรองเท้าผ้าใบ - Unisex Full Length Insoles For Walking,Running, Hiking,
Unisex Full Length Insoles For Walking,Running, Hiking,
8700017-1PBGFS
แผ่นเจลเพื่อสุขภาพ สำหรับรองเท้าผ้าใบ - Unisex Full Length Insoles For Walking,Running, Hiking,

SKU No.

8700017-7800

Name

Insole & Cushion

แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

150 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

900/75

 

 

 

Insole & Cushion แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น

แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบไม่มีกาว - Thick silicone transparent support anti-pain Insole Arch Pads
แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบไม่มีกาว - Thick silicone transparent support anti-pain Insole Arch Pads
8700006-1PCRFS
แผ่นเจลรองฝ่าเท้า กันหลวม เสริมพื้นรองเท้าแบบไม่มีกาว - Thick silicone transparent support anti-pain Insole Arch Pads

SKU No.

8700006-4200

Name

Insole & Cushion

แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

80 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

480/40

 

 

 

Anti-Friction Pads แผ่นเจลเฉพาะจุด

แผ่นเจลซิลิโคนใสแบบเส้นสำหรับถนอมเท้า - Transparent Lacepaste Insole Silicone Pads
แผ่นเจลซิลิโคนใสแบบเส้นสำหรับถนอมเท้า - Transparent Lacepaste Insole Silicone Pads
8700003-1PCRFS
แผ่นเจลซิลิโคนใสแบบเส้นสำหรับถนอมเท้า - Transparent Lacepaste Insole Silicone Pads

SKU No.

8700003-2100

Name

 Anti-Friction Pads

แผ่นเจลเฉพาะจุด

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

40 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

240/20

 

 

 

Anti-Friction Pads แผ่นเจลเฉพาะจุด

แผ่นเจลกันรองเท้ากัดแบบวงกลมสำหรับถนอมเท้า - Adhesive Antiskid Shoe Insole Insert Pad Silicone Gel C แผ่นเจลกันรองเท้ากัดแบบวงกลมสำหรับถนอมเท้า - Adhesive Antiskid Shoe Insole Insert Pad Silicone Gel C
8700001-1PCRFS

SKU No.

8700001-2100

Name

Anti-Friction Pads

แผ่นเจลเฉพาะจุด

Retail

ปลีก (ชิ้นละ)

40 Baht

 

Wholesale

ส่ง (โหลละ)

240/20