Careers ร่วมงานกับเรา

วัฒนธรรมองค์กร ของ Squareladies นั้น พนักงานคือชิ้นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทเดินหน้าต่อไปได้ เราจึงอยากเฟ้นหาคนที่มีวิสัยทัศน์  มีความคิดสร้างสรรค์  ซื่อสัตย์  มีความมุ่งมั่น จริงจังกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและยินดีที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร  เราเป็นทีมที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของทีมงานอยู่เสมอ เพราะเราเชื่อว่าความคิดของทุกๆคนนั้น  เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและก้าวหน้า 

วัฒนธรรมองค์กร ของเรานั้น จะคำนึงถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอในการทำงาน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยอาศัยประสบการณ์และความสามารถของแต่ละคน  และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้ Squareladies กลายเป็นแบรนด์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ทันสมัยและตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นโปรเจคใหม่ที่เราเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้นักธุรกิจในท้องถิ่นของเราได้เติบโตและสามารถต่อยอดธุรกิจได้อีกในอนาคต และในท้ายที่สุด เมื่อธุรกิจในท้องถิ่นเติบโต ก็จะเป็นการช่วยสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นได้มีงานทำ และเป็นการช่วยดึงรายได้ให้เข้ามาในท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

Ourteam_squareladies

 

Square Ladies Modern Store  คือธุรกิจสินค้าแฟชั่นนำเข้าสำหรับสุภาพสตรีครบวงจร จำหน่ายสินค้าทั้งหน้าร้านและในเว็บ  E-commerce ชั้นนำของเมืองไทย เรากำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการเปิดรับผู้ร่วมงานหน้าใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กล้าคิดกล้าทำ มีไลฟ์สไตล์ที่ชอบงานท้าทายความสามารถ รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้น และมีทัศนะคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมหลายตำแหน่ง ตามรายละเอียดงานดังนี้

 1. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา Store Manager 2x,xxx - ขึ้นไป (THB)

อาชีพ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา Store Manager
แวดวงธุรกิจ Fashion / Garments / Clothing
เนื้อหางาน
 • วิเคราะห์ยอดขาย ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย และขยายส่วนแบ่งการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้
 • ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • จัดการคลังสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อให้ไม่มีสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าค้างคงคลัง และควบคุมการสั่งซื้อสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการขาย และนโยบายการขาย
 • ควบคุมการจัดการบริเวณต่างๆในสาขา เช่น พื้นที่ขาย และคลังสินค้า ดูแลและบริหารบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการ มาตรฐานการขาย และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน
 • ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายขององค์กรและมีความพร้อมต่อการโยกย้าย หรือแต่งตั้งในอนาคต                                                                                                 
เงินเดือน

2x,xxx  (THB) เงินเดือนสามารถต่อรองได้

สวัสดิการ : คอมมิชชั่น  ประกันอุบัติเหตุ โบนัส  ค่าเดินทาง

โบนัส (รายเดือน รายปี ตามผลประกอบการ)

สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี

 

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุ ไม่เกิน 39 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าหรือผู้ช่วยหัวหน้างานขายมาก่อน 1-3 ปีขึ้นไป หรือ
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการสาขา (Shop Manager) หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (Assistant Manager)
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานหน้าร้าน (บริหารคน/บริหารยอดขาย/บริการสต็อกสินค้า)
 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกหรืออุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน หรือสายงานร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. Web Content Editor  1 อัตรา ( Full-Time ) 15,000 - 18,000 ขึ้นไป (THB)

อาชีพ
Web Content Editor
แวดวงธุรกิจ
Fashion / Garments / Clothing
เนื้อหางาน
 • เขียนรีวิว บทความ และข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นบนเว็บไซต์บริษัท
 • สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ในระดับดี
 • อัพเดทเนื้อหา สินค้าต่างๆบนเว็บไซต์ของทางบริษัท
 • ดูแล จัดเตรียม ข้อมูล บทความ คอลเล็คชั่น และรูปภาพเกี่ยวกับแฟชั่น สำหรับเว็บไซต์ได้
 • ดูแลระบบสินค้า บริหารหลังร้าน จัดและออกแบบโปรโมชั่นต่างๆบนเว็บไซต์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบ Long Content 
 • ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กรและมีความพร้อมต่อการโยกย้าย หรือแต่งตั้งในอนาคต
เงินเดือน

15,000 - ขึ้นไป (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

สวัสดิการ  : ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ค่าเดินทาง

โบนัส (รายเดือน รายปี ตามผลประกอบการ)

สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี

 

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิขั้นต่ำ .ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนบทความ รีวิว หรือโฆษณา ในกลุ่มแฟชั่นได้
 • มีความรู้ด้านไอทีเป็นอย่างดี และติดตามข้อมูลแฟชั่นสม่ำเสมอ
 • มีความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพ บทความ วิดีโอ เพื่อใช้ในการประกอบบทความสินค้า
 • ใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกพื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายในระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้งานเร็ว ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ติดต่อประสานงาน และจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม

 

 3. Inventory Assistance 1 อัตรา ( Full-Time ) 11,000 - 15,000 (THB)

อาชีพ
Inventory Assistance  เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า ตรวจนับสินค้า
แวดวงธุรกิจ
Fashion / Garments / Clothing
เนื้อหางาน
 • คัดแยกสินค้าแต่ละประเภทเบื้องต้นได้
 • ดูแล จัดเตรียม ข้อมูลสินค้า เพื่อลงระบบ
 • ดูแลระบบสินค้า สต็อค ติดป้ายบาร์โด้ด
 • เตรียมสินค้าให้พร้อมขายหน้าร้าน
 • ทำรายงานสรุป
 • ดูแลระบบสินค้า บริหารหลังร้าน 
เงินเดือน

11,000 - 15,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

สวัสดิการ : คอมมิชชั่น  ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ค่าเดินทาง

สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี

 

ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • วุฒิปวส หรือ ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรักและสนใจ ในกลุ่มแฟชั่นเบื้องต้นได้
 • มีความรับผิดชอบสุง และทำงานภายในระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้งานเร็ว ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้จะพิจารณาพิเศษ เช่น mIcrosoft office
 • สามารถทำงานหลายๆอย่างได้เวลาเดียวกัน ติดต่อประสานงาน และจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้งานเร็ว ทำงานเป็นทีมได้ดี 

 

 4. Customer Service พนักงานขาย 1 อัตรา ( Full-Time ) 10,000 - 14,000 (THB)

อาชีพ
 Customer Service พนักงานขาย และบริการลูกค้า
แวดวงธุรกิจ
Fashion / Garments / Clothing
เนื้อหางาน
 • พนักงานขายต้องมีความสามารถในการพิชิตใจลูกค้า ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ จึงจะสามารถปิดการขาย และรักษาลูกค้าไว้ได้ยาวนาน 
 • แนะนำในเรื่องสินค้าที่จะขาย พนักงานขายสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการจัดการบริหาร ดูแลสินค้าแฟชั่นที่มีอยุ่ในความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนที่จะขาย
 • สามารถออกแบบ นำเสนอ จัดแสดงสินค้าให้ดูน่าสนใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ บริหารสินค้าให้ขายได้ตรงตามเทรนด์ และความต้องการของลูกค้า
 • สามารถทำงานหลายๆอย่างได้เวลาเดียวกัน ติดต่อประสานงาน และจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
  เงินเดือน

  10,000 - 14,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ ไม่รวมโบนัสยอดขาย)

  สวัสดิการ : คอมมิชชั่น  ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ค่าเดินทาง

  สถานที่ตั้ง สุราษฎร์ธานี

   

  ประสบการณ์การทำงานที่จำเป็น
  • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี
  • วุฒิปวส หรือ ป.ตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรักและสนใจ ในกลุ่มแฟชั่นเบื้องต้นได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้งานเร็ว ทำงานเป็นทีมได้ดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้จะพิจารณาพิเศษ เช่น microsoft office
  • ซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ลูกค้าต้องการให้พนักงานขายมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ในการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยไม่หลอกลวงผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยความจริงใจอยู่เสมอ
  • การบริการด้วยใจ (Service Mind) ลูกค้าต้องการให้พนักงานบริการด้วยความเต็มใจ ทั้งบริการก่อนขาย ระหว่างการขาย และบริการหลังการขาย เป็นต้น
  • การตรงต่อเวลา และ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และทำงานภายในระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพอ่อนน้อม จะทำให้ลูกค้าอยากพบปะคุยด้วย 


   

   วิธีการรับสมัคร

  - ส่ง Resume มาทาง E-mail : squareladies@gmail.com หัวข้อ " สมัครงาน ระบุตำแหน่ง....."

  - สมัครด้วยตนเอง ที่ตั้งร้าน สแควร์เลดี้ส์ (ตรงข้ามห้างไอคอน) ถนนหน้าเมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร 077-285600

  ติดต่อขอสัมภาษณ์หรือสอบถามรายละเอียด สรัลธนัฐ 084-3353225 เวลา 10.00-19.00 ทุกวัน

  เอกสารที่ต้องเตรียม

  • รูปถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
  • วุฒิการศึกษา
  • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  • ผลงานที่เคยทำงาน (ถ้ามี)