Anti-Friction Pads แผ่นเจลเฉพาะจุด

 แผ่นเจลสุขภาพเท้า ป้องกันอาการบาดเจ็บ จากสวมใส่รองเท้าในชีวิตประจำวัน 

 Heel Grips แผ่นกันกัด แผ่นกันหลวม 
 Arch Support แผ่นรองอุ้งเท้า
 Forefoot Insole แผ่นรองฝ่าเท้าครึ่งแผ่น
 Heel Cups แผ่นรองส้นเท้า
 Insole & Cushion แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น
 Anti-Friction Pads แผ่นเจลเฉพาะจุด

ALL Product

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติสินค้า 

รหัสสินค้า      
ข้อมูลทั่วไป
ด้วยรูปแบบเฉพาะตัว
สามารถใช้งาน
กับรองเท้าแฟชั่น
ที่เป็นแบบเส้นสาย
มีความยืดหยุ่นสูง
ผิวสัมผัสนุ่มมาก
ไม่บาดเท้า
ป้องกันการกดทับได้ดี
รูปแบบเฉพาะ ขนาดเล็ก
สามารถนำไปติดเฉพาะจุด
ที่รองเท้ากัด
มีความนุ่ม ลื่น
ไม่ทำให้เท้าเป็นรอย
ลดการเสียดสีได้ดี

น้ำหนัก
- -
กว้างxยาว ( Cm )
0.7x9.5 2.5x3.2
ความหนา ( Cm )
- -
วัสดุ เจล/ซิลิโคน

 

เจล/ซิลิโคน

มีแถบกาว มีแถบกาว มีแถบกาว
ยืดหยุ่น มีความยืดหยุ่นสูง มีความยืดหยุ่นสูง
มีเจล/ซิลิโคน เจล/ซิลิโคน เจล/ซิลิโคน
ประโยชน์ ด้วยลักษณะการออกแบบมา
เพื่อใช้งานกับรองเท้าประเภทเส้นสาย
จึงสามารถติดได้ตามจุด
หรือบริเวณขอบรองเท้าที่เกิดการเสียดสี
ช่วยลดการบาดเจ็บ
หรือลดการกัดได้เป็นอย่างดี
และด้วยผิวซิลิโคนที่นุ่ม
จึงไม่ทำให้เท้าเป็นรอย
จากการสวมใส่รองเท้าแบบเส้นสาย
แผ่นกันกัดแบบซิลิโคนใส
แบบติดเฉพาะจุด
แก้ปัญหารองเท้ากัด
เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหารองเท้ากัด
ตรงบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ส้นเท้า
เช่น นิ้วเท้า ด้านข้างของเท้า ฝ่าเท้า
หรือส่วนอื่น ๆ ของเท้าที่เสียดสีกับรองเท้า
แผ่นเจลซิลิโคนในแบบติดเฉพาะจุดนี้
เหมาะสำหรับการโดนกดทับเฉพาะจุด
แผ่นกันกัดรุ่นนี้มีความนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี
วิธีการใช้ ทำความสะอาดรองเท้าบริเวณที่จะติด
ลอกแถบกาวออกแล้วติดบริเวณที่ต้องการ
หลังจากนั้นใช้งานรองเท้าได้ตามปกติ
ทำความสะอาดรองเท้าบริเวณที่จะติด
ลอกแถบกาวออกแล้วติดบริเวณที่ต้องการ
หลังจากนั้นใช้งานรองเท้าได้ตามปกติ
จำนวนการใช้งาน หลายครั้ง หลายครั้ง
ราคา (ชิ้น)
1 50 50
12-36 25 25
1 Dozen 300 300
>50 23 23
>100 20 20
First Orders 240 240
>1000 ติดต่อ Sale โดยตรง ติดต่อ Sale โดยตรง