TERMS OF SERVICE

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ SQUARELADIES ขอบคุณท่านสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าเพจนี้จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจำหน่ายและการจัดส่งสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ www.squareladies.com โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ การที่ท่านสั่งซื้อสินค้าใดๆจากเว็บไซต์ของเรา หมายความว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ในส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไข เนื้อหา และภาพสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ Squareladies เหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือบุคคลที่สามนำเนื้อหาทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านี้ไปใช้ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดๆก็ตาม ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาต หากเราพบว่ามีการนำไปเผยแพร่ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตามโดยจะถือว่าเป็นการละเมิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์

การสั่งซื้อสินค้ากับเรา ท่านต้องต้องมีอายุเกิน 20 ปี หรือหากท่านอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนด ท่านจะสามารถซื้อได้เมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

เงื่อนไขการขายสินค้าของทางร้าน

การลงทะเบียนสมาชิก

ในการสั่งซื้อสินค้ากับเรา ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่ท่านแจ้งจะต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริงเท่านั้น เพื่อสะดวกในการจัดส่งสินค้า การชำระเงิน

การทำสัญญาซื้อขาย

ข้อมูลที่ระบุไว้ในหน้านี้ไม่ถือว่าเป็นการซื้อขาย แต่เป็นการบอกกล่าวเพื่อให้ทราบถึงข้อปฏิบัติ จะยังไม่มีสัญญาใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า หรือข้อมูลอื่นๆ จนกว่าเราจะได้จัดส่งสินค้าของเราไปยังที่อยู่ของท่าน

-ในการยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน จะต้องทำตามขั้นตอนของเว็บไซต์ของเรา หลังจากมีคำสั่งซื้อ ท่านจะได้รับคำยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งจะถือว่าทางเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน

-การชำระเงินหลังจากที่ท่านยืนยันคำสั่งซื้อ ในเรื่องของราคาสินค้าและการชำระเงิน แม้ทางเว็บไซต์จะมีรายละเอียดสินค้า ราคา และวิธีการใช้งานของสินค้า แต่ความผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้ และในกรณีที่ทางเราตรวจพบความผิดพลาดไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามในคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทันทีที่พบให้เร็วที่สุด และให้สิทธิ์ท่านในการตัดสินใจที่จะยังยืนยันรับคำสั่งซื้อนั้นๆ หรือทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆไป และหากในกรณีที่เราไม่สามารถติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคำสั่งซื้อ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นๆถูกยกเลิก และหากท่านยกเลิกคำสั่งซื้อโดยที่เรายังไม่ได้จัดส่งสินค้า และท่านได้ชำระค่าสินค้าทั้งหมดแล้ว เงินค่าสินค้าท่านจะได้รับคืนทั้งหมด

-ราคาของสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (VAT) และเป็นเงินสกุลบาทไทย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า(ถ้ามี ในกรณีที่สินค้าบางรายการยังไม่รวมค่าจัดส่ง) จะมีการคิดเพิ่มเติมจากราคาของสินค้า และค่าจัดส่งดังกล่าวจะแสดงไว้ให้ท่านได้เห็นอย่างชัดเจน

-การชำระเงินท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้ช่องทางที่เราได้แสดงไว้ให้เห็นในโฮมเพจ โดยสามารถเลือกธนาคารหรือผู้ให้บริการที่ท่านสะดวก อีกทั้งยังมีการรับชำระเงินสดเมื่อท่านได้รับสินค้า (เฉพาะสินค้าที่มีบริการเก็บเงินปลายทาง)

-หากท่านพบความผิดพลาดในการสั่งซื้อ หลังจากที่ท่านได้ทำการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดต่อ customerservice โดยแจ้งผ่านอีเมลมาที่ squareladies@gmail.com หรือโทร  077-285600 เราจะพยายามแก้ไขปัญหาให้ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

-การปฏิเสธคำสั่งซื้อ เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าใดๆก็ตามออกจากหน้าเว็บไซต์ ได้ไม่ว่าเวลาใด และ/หรือลบรวมถึงการแก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆก็ตามในเว็บไซต์นี้ได้ แต่ทั้งนี้เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการประมวลผลทุกคำสั่งซื้อ แต่อาจจะมีกรณีที่ยกเว้น ให้เราต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อ และหากท่านได้รับการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยที่ท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว แต่สินค้ายังไม่ได้ทำการจัดส่ง  เราจะทำการคืนเงินให้ท่านครบตามจำนวน ยกเว้นท่านได้ทำผิดเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือกรณีที่เป็นความผิดพลาดประการใดๆก็ตามที่เกิดจากท่าน ( ดูเงื่อนไขการคืนสินค้า )

-การจัดส่ง ทางเราจัดส่งตามข้อมูลที่ท่านแจ้งข้อมูลไว้ให้กับเราในใบคำสั่งซื้อ

-หากเราไม่สามารถทำการจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ตามขอบเขตของกฏหมายที่ได้กำหนดไว้ ยกเว้นเป็นความล่าช้าทางผู้ให้บริการในการขนส่ง ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สินค้าล่าช้าเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่ง

-ในการบรรจุหีบห่อของสินค้า ทางเราจะจัดส่งตามแบบบรรจุภัณฑ์ของทางร้าน หากนอกเหนือจากนี้ และเป็นความประสงค์ของท่านที่จะให้บรรจุหีบห่อแบบพิเศษ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยที่ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

-เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์รวมไปถึงรูปภาพ กราฟฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ปุ่มไอคอน คลิปวิดิโอ แบนเนอร์ ชื่อสินค้า และข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ที่แต่งขึ้น เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ Squareladies โดยได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ทั่วโลก ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง หรือนำไปใช้แจกจ่ายหรือทำการอื่นใดที่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือธุรกิจหรือการพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น

-หากเราพบเห็นว่าได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา ทางเราจะมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังท่านให้ทำการลบเนื้อหา หรือรูปภาพ หรือสื่ออื่นใดก็ตามที่ท่านได้ทำการละเมิด หากท่านได้รับหนังสือการแจ้งเตือนแล้ว แต่ยังเพิกเฉย ทางเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า