Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องและดูแลข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เรา และเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา ดังนั้นข้อมูลบางส่วนของท่านอันได้แก่ ชื่อ หรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้กำหนดไว้ เราจึงจะขอใช้แค่ในส่วนนี้ และเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมของเรากับท่านเท่านั้น และหากในภายหน้าเราเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ ของเราที่ www.squareladies.com

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม

เราจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และอีเมล รวมไปถึงเบอร์โทร เพื่อลงทะเบียนจดหมายข่าว และเมื่อท่านซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของทางเว็บไซต์เราเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า ตลอดจนถึงช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดวิธีการชำระเงิน และทั้งนี้ท่านอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราโดยท่านอาจจะมีข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยให้เรานำไปใช้ในการปรับปรุงข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยผ่านช่องทางที่ท่านได้แจ้งเราไว้

ข้อมูลที่ท่านให้มาเราจะนำไปใช้อะไรบ้าง

ข้อมูลของท่านที่ให้เรามา จะช่วยให้เรานำไปประมวลผลทางสถิติหรือทำการสำรวจเพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซต์และบริการต่างๆของเราเพื่อให้ท่านเกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้หากท่านยินดีรับข่าวสารและโปรโมชั่นส่วนลดใหม่ๆ เรามีบริการส่งข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือเกี่ยวกับโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายต่างๆของทางร้าน ทั้งทางอีเมลหรือโพสต์ทางแฟนเพจ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เราก็มีวิธีที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าการปฏิเสธรับข้อมูลของท่าน หรือติดต่อเราที่แผนกบริการลูกค้าของเรา หรือส่งอีเมลหาเราเพื่อแจ้งเราให้ดำเนินการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร

ในการประเมินคำขอของท่านสำหรับสินค้าหรือบริการเราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง

SQUARELADIES เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2541 ("พระราชบัญญัติ") เราปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย

การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ที่อีเมล squareladies@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 077-285600 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.30- 19.00 น.

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของกฎหมายประเทศไทย